free web creation software


WECRE8IT

LEREN OM TE CREËREN


PRIVACYVERKLARING


Wecre8it kan persoonsgegevens over u verwerken indien u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier of op de website aan Wecre8it verstrekt.


De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:


Uw voor- en achternaam

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres


WAAROM WECRE8IT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT


Wecre8it verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?


Wecre8it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. De gegevens worden alleen bij Wecre8it lokaal en beveiligd opgeslagen.


WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?


Wecre8it verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


De AVG geeft burgers het recht om persoonsgegevens te kunnen aanpassen als dat nodig is (onjuiste gegevens). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Wecre8it. Wecre8it zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


TOESTEMMING


Betrokkenen kunnen altijd de toestemming kunnen intrekken, resulterende in het vernietigen van de gegevens en dus het stoppen van de verwerking. Wecre8it wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens


COOKIEVERKLARING


Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 


MEER INFORMATIE OVER COOKIES?


Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:


ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: Cookies verwijderen


BEVEILIGING


De Webteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.


Post- en vestigingsadres:


't Filiaal

Elias Steinstraat 36

2553 RW Den Haag

Telefoon: 088-3582883

Email: info@wecre8it.nl