how to build your own website


WECRE8IT

LEREN OM TE CREËREN

WECRE8IT

Een trainingsproject voor de sectoren:

- IT
- Website development
- Grafische Vormgeving

Wecre8it is een leerwerkplek voor mensen die affiniteit hebben met ICT, computer reparatie, web-development, grafische vormgeving of beeldbewerking. Deelnemers vergroten hun kennis op deze gebieden door middel van scholing en het uitvoeren van opdrachten.

Op onze locatie zijn 8 werkplekken ingericht en wordt grotendeels zelfstandig gewerkt. Daarnaast zijn er af en toe projecten of opdrachten waar je aan kan bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn het maken van posters, folders, logo’s, websites en het assembleren en repareren van hardware. Zo doe je werkervaring op en test je kennis in de praktijk.

Eén keer per maand vindt het teamoverleg plaats en daarnaast vinden er per project of opdracht extra overleggen plaats. Iedereen die bij Wecre8it begint stelt samen met de begeleiding een duidelijk leerdoel op. Vervolgens wordt er samen een plan gemaakt hoe je dit doel kan behalen. Wecre8it is opgezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.